CHÃNH SÃCH GIAO NHẬN HÀNG

CHÃNH SÃCH GIAO NHẬN HÀNG

1. Quy trình giao nhận hàng:
Pô Kô Farms lá»±a chá»n và hợp tác vá»›i những Ä‘Æ¡n vị vận chuyển đáng tin cậy để giao hàng trá»±c tiếp đến quý khách trên phạm vi toàn quốc.
ÄÆ¡n hàng của quý khách hàng sẽ được nhân viên của Hợp tác xã nông nghiệp công bằng Pô Kô thông báo trÆ°á»›c ngày giao hàng (bằng Ä‘iện thoại hoặc email). Khi nhận được thông báo này, quý khách vui lòng bố trí ngÆ°á»i nhận hàng tại địa Ä‘iểm giao hàng.

Quando impari e si bacia, correndo a lui e siediti, mettendo le ginocchia sui lati delle sue cosce. Dopo una mano sul letto o sul suo seno, serve il mio corpo subito e indietro, guarda questo sito l’altra mano lo aiutano a entrare, cadere leggermente. Quando sei in cima, prova diverse posizioni per capire cosa ti piace di più. Ad esempio, puoi appoggiarti ai gomiti o ai palmi del letto – allora sarà in grado di baciarti.

2. Chi phí vận chuyển:
Pô Kô Farms luôn hướng đến việc cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất với mức giá cạnh tranh nhất cho tất cả các đơn hàng mà quý khách đặt với chúng tôi. Pô Kô Farms sẽ trao đổi cụ thể chi tiết với khách hàng vỠcác mức phí vận chuyển của mỗi đơn hàng trước khi giao hàng.

3. Thá»i gian giao nhận hàng:
Pô Kô Farms sẽ vận chuyển hàng trong thá»i gian thá»a thuận khi quý khách thá»±c hiện đầy đủ các thủ tục đặt hàng. Thá»i gian vận chuyển hàng theo thá»a thuận đặt hàng và giao hàng (không tính thứ bảy, chủ nhật hay các ngày lá»… Tết). Thá»i gian giao hàng sẽ được tính kể từ khi Ä‘Æ¡n hàng được xác nhận thanh toán. Xin lÆ°u ý rằng Pô Kô Farms bảo lÆ°u quyá»n thay đổi thá»i gian giao hàng trong má»™t số trÆ°á»ng hợp bất khả kháng nhÆ° thá»i tiết xấu, Ä‘iá»u kiện giao thông không thuận lợi, phÆ°Æ¡ng tiện vận chuyển há»ng hóc trên Ä‘Æ°á»ng giao hàng, trục trặc trong quá trình xuất hàng. Chúng tôi sẽ chủ Ä‘á»™ng liên hệ vá»›i khách hàng để thông báo trong những trÆ°á»ng hợp trên.

Trân trá»ng!

Pô Kô Farms – Hơn cả cà phê ngon