Tầm nhìn

Pô Kô Farms phấn đấu trở thành hợp tác xã cung cấp nông sản chứng nhận Fairtrade uy tín, xây dựng thành công chuỗi sản phẩm và dịch vụ liên quan,góp phần cải thiện cuộc sống của người nông dân bắt đầu từ việc sản xuất cà phê có trách nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0914 245 145
Zalo