Pô Kô Farms – hơn cả cà phê ngon

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp cà phê ngon, chất lượng cao, mà Pô Kô Farms còn thay mặt khách hàng tạo ra những giá trị bền vững, hỗ trợ cải thiện thu nhập cho người nông dân cà phê, hỗ trợ và trao cơ hội phát triển cho trẻ em, phụ nữ,…

Sứ mệnh

Pô Kô Farms quyết tâm xây dựng thành công thương hiệu nông sản đạt chứng nhận Fairtrade của nông dân Đắk Hà bắt đầu từ xây dựng thương hiệu cà phê Robusta chất lượng cao mang đặc trưng của vùng Đắk Hà. Thông qua việc trồng và bán cà phê chất lượng cao, đạt chứng…

0914 245 145
Zalo